Menü Kapat

Öz Geçmişim

Nükleer Fizik, Tarihlendirme, Medikal Fizik, Retrospektif Dozimetre, Monte Carlo Simülasyon Tekniği

Araştırmacı Bilgileri

Scopus ID : 6601972450

Araştırmacı ID: 29827

Orc ID : 0000-0003-1562-1312

 

Researcher ID: G-8011-2016

Yök Bağlantısı: Yeni Sekmede Aç

Scopus Bağlantısı: Yeni Sekmede

Eğitim

1995  –  Doktora / Ankara Üniversitesi / Fen Fakültesi / Fizik Bölümü

 Monte Carlo hesaplarının Saçılma Kesri ve Doz Ölçümlerine Uygulanması

1990  –  Yüksek Lisans / Ankara Üniversitesi / Fen Fakültesi / Fizik Bölümü

                Nötron Aktivasyon Analizi ile Madde Tayini

1985  –  Lisans / Ankara Üniversitesi / Fen Fakültesi / Fizik Bölümü

1979  –  İstanbul Kabataş Erkek Lisesi

Akademik ve mesleki Deneyim

2016  – 2021: Prof. Dr./Ankara Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Fizik Mühendisliği Bölümü

2011 – 2016: Doç. Dr./Ankara Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Fizik Mühendisliği Bölümü

2000 – 2011: Yard. Doç. Dr./Ankara Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Fizik Mühendisliği Bölümü

1995 – 2000: Öğretim Görevlisi Dr. / Ankara Üniversitesi / Fen Fakültesi / Fizik Bölümü

1986 – 1995: Araştırma Görevlisi/ Ankara Üniversitesi / Fen Fakültesi / Fizik Bölümü

İdari Görevleri

20 Ağustos 2021: 2012 yılında atandığı Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevinde iken  kendi isteği ile emekli olmuştur.

2013 – 2021: Ankara Üniversitesi Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu Üyesi ve Tesisler Komitesi Başkanı

2012 – 2021: Ankara Üniversitesi Senato Üyesi.

2012 – 2021: Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü.

2012 – 2018:  A.Ü. Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi.

2005 – 2006: Fen ve Mühendislik Fakültesi işletmeleri denetleme Kurulu üyesi.

2001 – 2005: Fen ve Mühendislik Fakültesi işletmeleri Yönetim Kurulu üyesi.

2001 – 2005: Mühendislik Fakültesi Bilgisayar işleri ve Web sayfası Koordinatörlüğü.

2002 – 2005: Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Müdür Yardımcısı.

2001 – 2003: Fizik Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörü.

2001 – 2002: Fen Fakültesinde Bilgisayar Komisyonu Başkanlığı.

2001 – 2004: A.U. Mühendislik Fakültesi, yönetim kurulu üyesi, Yard. Doç. Temsilcisi.

Yönetilen / Tamamlanmış Doktora Tezleri

8. Sümeyra Can ; (Tez Aşaması); : Radyoterapide Monte Carlo doz hesaplama algoritmasının geliştirilmesi”; Eş Danışman: Doç. Dr. Didem Karaçetin)

7. Şule Kaya Keleş (2020); Sentetik ve doğal kuvars örneklerinde ısıtma, ışınlama ve ağartma işlemlerinin lüminesans ve EPR sinyallerine etkisinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Eş Danışman: George S. Polymeris.

6. Engin Aşlar (2020); Dozimetrik Malzemelerin TL ve ESR korelasyonu, Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Eş Danışman: George S. Polymeris.

5. Eren Şahiner (2015); “Paleosismolojik çalışmalarda TL/OSL ve ESR yöntemlerinin kullanılması: Kütahya-Simav ve Kuzey Anadolu Fay Hattı”,  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

4. Mustafa Doğan (2014); “Pulslu lazer ve led uyarmalı lüminesans okuma başlığı tasarımı ve tarihlendirme çalışmalarında kullanılması”,  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri   Enstitüsü.

3. Ülkü Rabia Yüce (2010); “Diş ve Kemik örneklerinin Lüminesans Tekniklerde Geriye Dönük (Retrospektif) Dozimetre olarak Kullanımının Geliştirilmesi.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

2. Mehmet Koşal (2009); “Anadoluda Bulunan Bazı Arkeolojik Eserlerin Lüminesans Yöntemi Kullanılarak Tarihlendirilmesi.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

1. Mehmet Altay Atlıhan (2008); “Ege Çöküntü Sistemindeki Bazı Deprem İzlerinin Lüminesans Yöntemiyle İncelenmesi.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yönetilen / Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

23. Selime Çoşkun (2019);“ Berilyum oksit (beo) dozimetrelerde osl ölçüm parametrelerinin doz cevap özelliklerine göre optimizasyonu” , Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü. Eş Danışman: George S. Polymeris 

22. Fatma Çağlıdabakgil (2019); ”IAEA TRS 277 ve TRS 398 Protokollerinin Karşılaştırılması ve Radyoterapi Işınlamalarında Kullanılan Co-60 Radyasyon Kalitesi için Su Fantomu ve Katı Fantom Arasında Transfer Faktörünün Belirlenmesi”; Eş Danışman: Dr. Çiğdem YILDIZ; Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

21. Hümeyra Gür (2019); “Doğal ve Yapay Lüminesans Materyallerinden Elde Edilen Termal Asistan Optik Uyarımlı Lüminesans(TA-OSL) Sinyallerinin Retrospektif Dozimetri Alanında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Yaş Tayini ve Sağlık Fiziği Uygulamları”; Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

20. Erdi Günay (2018); “Glioblastom Tanılı Hastaların Radyoterapisinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi, Helikal Tomoterapi ve Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi Planlamalarında Eş Zamanlı ve Ardışık Boost Tekniklerinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması”, Eş Danışman: Doç. Dr. Ö. Petek ERPOLAT; Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

19. Seval Cibiceli (2018); “Mastektomi sonrası radyoterapi alan hastalarda geçici doku genişletici ve meme implantının doz dağılımı üzerine etkisi”, Eş Danışman: Doç. Dr. Ö. Petek ERPOLAT; Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

18. Sasan Geranmayeh (2018); “Farklı günlük kullanılan malzemelerin dozimetrik özelliklerinin lüminesans tekniklerle incelenerek retrospektif dozimetri sahasında kullanılabilirliğinin araştırılması ve yapay bir radyasyon kazası senaryosunda etkin organ dozlarının tayini”, Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

17. Fuat Server Sakuçoğlu (2016); “Çeşitli ticari cam örneklerinin dozimetrisi için karşılaştırılmalı lüminesans çalışması”, Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

16. Merve Gündoğmuş (2015);“Farklı Bor Bileşiklerinin Dozimetrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Retrospektif Dozimetri Alanında Kullanımının İncelenmesi” Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

15. Olgu Güvenç (2015); “Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Boost Tedavisinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması”, Danışman: Prof. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY, Eş Danışman Doç. Dr. Niyazi MERİÇ, Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

14. Sinem Karacabey (2015); “Tüm Vücut Işınlamalarında 6 MV ve 18 MV Foton Enerjilerinde Doz Dağılımlarının Tedavi Planlama Sistemi ve İn-Vivo Dozimetri ile Karşılaştırılması”; Danışman: Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez, Eş Danışman Doç. Dr. Niyazi Meriç; Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

13. Sanaz Hendi (2015);“TLD-700 (LiF-7:Mg,Ti) ve TLD-600 (LiF-6:Mg,Ti) Dozimetrelerin Nötron Dozuna Duyarlılığının İncelenmesi ve Radyoterapide Kullanılan Lineer Hızlandırıcı Cihazlarında Dozimetri Amacı İle Kullanılabilirliğinin Araştırılması.” Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

12. Aytaç Barış (2014);”Grafit Katkılı Kurşun Kalemlerin Geriye Dönük Dozimetre Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü.

11. Onur Aksu (2013);”Jeolojik Örneklerin Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

10. Fatih Kara (2011);”Artvin Rabat Kilisesi nin OSL Yöntemi Kullanılarak Tarihlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

9. Aylin Karagöz (2011);”Grafit katkılı kurşun kalemlerin dozimetrik özelliklerinin ve lüminesans hassasiyetlerinin incelenmesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

8. Gül Bayramiye Özpek (2011);“ Mardin Sıhhi Emir Türk Hamamından alınan örneklerin Lüminesans Yöntemle Tarihlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

7. Eren Şahiner (2010);“Doğal Radyoaktif İzotoplarda Gerçek Çakışma Etkisi.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

6. Çağın Güneş (2009); “Lüminesans Yöntemlerle Gerçekleştirilen Tarihlendirme Çalışmalarında Kullanılan Örnek Hazırlama Tekniklerinin Karşılaştırılması.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

5. Mustafa Doğan (2008);“Termik Santral Çevresinde Radyasyon ve Ağır Metal Kirliliklerinin Tanımlanmasında Çoklu Değişken Analizi ve GIS Uygulaması.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

4. Levent Ateş (2005);“Meme Kanseri Radyoterapisinde Farklı Işınlama Tekniklerinin Karşı Meme, Akciğer ve Kalp Dozu Üzerine Etkisi.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

3. Özgür Kadıoğlu (2004) Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

2. Songül Barlaz (2005);“Meme Kanserinde Internal Mamary Lenf Nodu Zincirinin Elektron, Foton ve Mikst Elektron-Foton Tedavilerinin Doz Dağılımlarının ve Doz Hacim Histogramlarının Karşılaştırılması.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

1. Ülkü Rabia Yüce (2004);“Monte Carlo Hesaplarının Diagnostik Radyolojide Doz Ölçümlerine Uygulanması.” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Projeler

15. Radyoterapide Monte Carlo Doz Hesaplama Algoritmasının Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje kodu: 21L0405001, Yürütücü: Prof. Dr. Niyazi Meriç, Sümeyra Can Doktora Tez Projesi. 26.02.2021 – 26.02.2023.

14. Berilyum oksit (BeO) lüminesans dozimetrelerin doz limitlerinin araştırılması ve mamografi sistemlerinde kullanılması Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje kodu: 18B0204001 Başlama Tarihi: 19.02.2018, Proje süresi:18 Ay, Devam ediyor, Yürütücü: Prof. Dr. Niyazi Meriç, Araştırmacılar: Araş. Gör. Engin Aşlar, Dr. Georgios Polymeris, Dr. Eren Şahiner.

13. Doğal Minerallerin Kristal Yapılarındaki Çok Derin Tuzakların Termal Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Sinyallerini Kullanarak Lüminesans Tarihlendirme Yaş Sınırlarının Genişletilmesi Ve Örnek Hazırlama Prosedürün Sadeleştirilmesi. TUBİTAK 1002 Projesi, Proje kodu: 117Y208. Devam ediyor, Yürütücü: Dr. Eren Şahiner, Araştırmacılar: Prof. Dr. Niyazi Meriç, Dr. Georgios S. Polymeris. 2017

12. Radyoterapide kullanılan yüksek enerjili elektronlarla yapılan meme kanseri ek tedavisinde alan dışındaki radyasyon dozunun lüminesans teknikler kullanılarak değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje kodu: 17B0204001 Başlama Tarihi: 03.07.2017, Devam ediyor, Yürütücü: Dr. Eren Şahiner, Araştırmacılar: Prof. Dr. Niyazi Meriç, Uzman Dr. Fatih Göksel, Serdar Şahin. 2017

11. Radyoterapi alan hastalarda tedavi volümü dışındaki doz dağılımı farklılıklarının tedavi cihaz ve tekniklerine göre  in vivo doz ölçümleri ile değerlendirilmesi, Yönetici: Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez Araştırmacılar: Prof. Dr. Yıldız Güney, Prof Dr. Niyazi Meriç, Uz.Dr. Ayşen Dizman, TUBITAK  2014-2016, Proje No: 213S029,

10. Development of Luminesecence (TL/OSL) dating: Applications to quaternary sediments and ceramics, TUBITAK-214M014, Morocco Project, Yönetici, 2015-2016.

9. Anadoluda Yer Alan Bazı Deprem İzlerinin Lüminesans Teknikler Kullanılarak Tarihlendirilmesi  ve  Lüminesans Tekniklerin Geliştirilmesi, MTA, Yönetici, 2012-2015.

8. Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) DPT Altyapı Projesi”, Proje Yürütücüsü: Yusuf Kağan Kadıoğlu, Araştırmacılar: Ergun Gökten, Mehmet Çelik, İlhami Bayramin, Günay Erpul, Selma Kadıoğlu,  Savaş Özün, Erdoğan Tekin, Mümtaz Kibar, Yılmaz Özçelik, Tamer Koralay, Musa Avni Akçe, Ünal Dikmen, Seda Alp, Kıymet Deniz, Cumhur Kılıç, Ezgi Ulusoy, Deniz Kayalı, Ali Akın Akyol, Bekir Eskici, Y. Selçuk Şener, Musa Kadıoğlu, Uğur Erdem Dokuz, Zafer Üstündağ, Bahattin Güllü, İlknur Üstündağ, Niyazi Meriç, Özlem Güllü, Murat Sert, Zehra Karakaş, Meltem Çelik, Başak Eser Doğdu, Ceyda Öztürk, Tülay Tuncay, Selen DEVİREN, Ferhat Türkmen, İlhami Tüzün, Gökben Başaran, Rıdvan Kuşoğlu, Büşra Kabakcı, Koray Koç (DPT Proje Bütçesi 2500000 TL) (Ekim 2011- Ekim 2016).

7. Radyoterapi Alan Hastalarda Tedavi volümü dışındaki doz dağılımı farklılıklarının tedavi cihazı ve tekniklere göre in vivo doz ölçümleri ile değerlendirilmesi, TUBITAK, Araştırmacı, 2014-2016

6. OSL (Optical Stimulated Luminescence) Cihazının İyileştirilerek quartz numunelerin Tarihlendirilmesinde Kullanılması, Ankara Üniversitesi (BAP), Yürütücü, 2010-2011.

5. Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) ve Termolüminesans (TL) Teknikleri ile İnsan Dişlerinin Retrospektif Dozimetre Olarak Kullanımının ve Tarihlendirilmesininin Geliştirilmesi. TUBITAK Projesi [TBAG – 108T042], Yürütücü, 2008 – 2011.

4. Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki bazı tabletlerin tarihlendirilmesi, Ankara Üniversitesi (BİYEP), A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, [BİYEP- 2005K120140], Yürütücü, 2008.

3. Pamukkale Fayı Kocedere Hendeğindeki Farklı Deprem İzlerinin Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) Yöntemiyle Tarihlenmesi, Ankara Üniversitesi Projesi [BAP-20060745041], Yürütücü, 2006.

2. Büyük Menderes Çöküntüsü’nün paleosismolojisi kapsamında bölgedeki diri fayların yaş tayinine ön çalışma olarak, fay zonlarından alınan numunelerin OSL(Optik Uyarmalı Lüminesans) Metodu ile Paleodoz (Doğal Doz ) miktarının tayini, TUBITAK Projesi [ÇAYDAG -105Y006 ], Yürütücü,

1.Bir maddeyi geçerek film veya dedektör üzerine düşen x veya gamma ışınlarının saptanması için genel bir ifadenin monte carlo yöntemiyle elde edilmesi, TUBITAK Projesi [TBAG-2032 (101T053)], Yürütücü, 2001-2003.

YAYIN LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI ):

A60. Sümeyra Can, Eren Sahiner, Didem Karaçetin, Niyazi Meriç, “Developing a new Monte Carlo algorithm as an alternative tool to simulate virtual source model on an Elekta Versa HD Linac”,  Volume 15, Issue 3, September (2022), Pages 299-308, Journal of Radiation Research and Applied Sciences.

A59. Sümeyra Can, Didem Karaçetin, Niyazi Meriç, “Beam modeling and commissioning for Monte Carlo photon beam on an Elekta Versa HD LINAC”, Volume 180, February (2022), 110054, Applied Radiation and Isotopes

A58. J.M. Kalita a, , Ş. Kaya Keles¸ G.O. Çakal , N. Meriç , G.S. Polymeris, “Thermoluminescence and optically stimulated luminescence of colemanite-rich borate mineral”, (2022), Journal of Luminescence, Volumu 242, 118580.

A57. Aydin Ghalehasadi, Saleh Ashrafi, Davood Alizadeh, Niyazi Meriç, “Gamma ray interactions based optimization algorithm: Application in radioisotope identification”, Nuclear Engineering and Technology (2021),  Volume 53, Issue 11,  Pages 3772-3783.

A56. Aydin Ghalehasadi, Eren Şahiner, Saleh Ashrafi, Sasan Geranmayeh, Hadi kasani & Niyazi Meriç, “Photoneutron dose and flux determination of a typical LINAC by MCNP simulation” (2021) Volume 5, issue 4, Radiation Detection Technology and Methods, pages 627 – 632.

A55. Geranmayeh, S., Şahiner, E., Aşlar, E., Polymeris, G.S., & Meriç, N. “Comparison of stimulated luminescence properties of various porcelain-based items from Turkey towards prevalent features for retrospective dosimetry.” (2021), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. Volume 499, 15 July 2021, Pages 89-99

A54. Meriç,N.,Şahiner,E.,Kitis,G. & Polymeris,G. “Component-resolved analysis towards correlation between thermoluminescence and optically stimulated luminescence in commercial magnesium oxide.” (2021), Geochronometria,   ( Conference Proceedings of the 5th Asia Pacific Luminescence and Electron Spin Resonance Dating Conference October 15th-17th, 2018, Beijing, China )

A53. Aşlar, E., Şahiner, E., Polymeris, G.S., & Meriç, N. “Thermally and optically stimulated luminescence properties of BeO dosimeter with double TL peak in the main dosimetric region.” (2021), Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 170, 109635 .

A52.  G.S. Polymeris, S. Çoskun, E. Tsoutsoumanos, P. Konstantinidis, E. Aşlar, E. Şahiner, N. Meriç, G. Kitis. “Dose response features of quenched and reconstructed, TL and deconvolved OSL signals in BeO” , (2021), Results in Physics 25, 104222.

A51. J.M. Kalita, Ş.Kaya-Keleş, G.Ö. Çakal, N. Meriç, G.S. Polymeris,“Thermoluminescence and optically stimulated luminescence properties of ulexite mineral”, (2021), Volumu 230, Journal of Luminescence 117759.

 A50. Engin Aşlar, Eren Şahiner, George S. Polymeris, Niyazi Meric, “Feasibility of determining Entrance Surface Dose (ESD) and mean glandular dose (MGD) using OSL signal from BeO dosimeters in mammography”, (2020), Radiation Physics and Chemistry 177,pp:1-5

A49. Eren Şahiner, Georgios S. Polymeris, M. Altay Atlihan, Selçuk Aktürk and Niyazi Meriç, “Indirect dating of an olive tree planting event using luminescence of the sediments lying beneath the roots of the tree: a pilot study in the southwestern part of Anatolia, Turkey”, (2020), Journal of Quaternary Science, pp: 1-10

A48. George S.Polymeri,  Miray Başdoğan, Gaye Ö.Çakal, Engin Aşlar, Niyazi Meriç, “Gamma dose rate effects in luminescence signals of various artificial, well established dosimetric phosphors” (2020), Radiation Measurements; Volume 133; 106282.

A47. Şule Kaya Keleş, George S.Polymeris, Burak Perçinler, Niyazi Meriç. “Dealing with non-conventional LM-OSL curve shapes in quartz following bleaching; a deconvolution approach” (2020). Journal of Luminescence, Volume 220,  117026.

A46. Ozdemir, A., Polymeris, G. S., Şahiner, E., Aşlar, E., Guckan, V., Altunal, V., Meriç, N. & Yegingil, Z. “Evaluation of thermoluminescence trapping parameters in Li2B4O7 co-doped with Ag+ and Gd3+ using various experimental techniques.” (2019), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 461, 70-76.

A45. Erturaç, M. K., Şahiner, E., Zabcı, C., Okur, H., Polymeris, G. S., Meriç, N., & İkiel, C. “Fluvial response to rising levels of the Black Sea and to climate changes during the Holocene: Luminescence geochronology of the Sakarya terraces.” (2019), The Holocene, 29(6), 941-952.

A44. Şahin, S., Şahiner, E., Göksel, F., & Meriç, N. . “Comprehensive evaluation of electron radiation dose using beryllium oxide dosimeters at breast radiotherapy.” (2019), Journal of Radiotherapy in Practice, 1-7.

A43. Kaya-Keleş, Ş., Polymeris, G. S., & Meriç, N. . “A component resolved study on the stable signal of Merck α-quartz: Tentative correlation among TL peaks, OSL components and EPR signals.” (2019), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 458, 44-56.

A42. Erginal, A. E., Polymeris, G. S., Karataş, A., Giannoulatou, V., Şahiner, E., Meriç, N.,Erenoğlu, O., Selim, H.H. & Karabıyıkoğlu, M. “Raised braided stream gravels on Mount Keldağ, Hatay (Eastern Mediterranean coast, Turkey): implications of transformation to beachrock and ensuing tectonic uplift.” (2019), Mediterranean Geoscience Reviews, 1(1), 45-53.

 • http://dx.doi.org/10.1007/s42990-019-00006-4

A41.Engin Aşlar, Niyazi Meriç, Eren Şahiner, Onur Erdem, George Kitis, George S. Polymeris.“A correlation study on the TL, OSL and ESR signals in commercial BeO dosimeters yielding intense transfer effects”, (2019),  Journal of Luminescence, Volume 214, 116533. 

A40. Angeli, V., Kitis, G., Polymeris, G., Şahiner, E., & Meriç, N. “Component-resolved bleaching correlation between OSL and IRSL signals in various geological materials.” (2019),  Applied Radiation and Isotopes; 143, 156-162.

A39.Polymeris, G. S., Şahiner, E., Aşlar, E., Kitis, G., & Meriç, N.  “Deconvolution of isothermal TA – OSL decay curves from sedimentary quartz using combinations of various contemporary models.”  (2018), Radiation Measurements; 119, 93-101.

A38. Meriç, N., Aşlar, E., Şahiner, E., Kadioğlu, Y. K.,  Polymeris, G. S. “Step annealing and fading studies on EPR signals of Durango apatite for various grain size fractions at the edge of the nano-scale; comparison with the corresponding luminescence results.” (2018), Radiation Measurements; 120,  241-246.

A37. Şahiner, E., Erturaç, M. K., Polymeris, G. S.,  Meriç, N. “Methodological studies on integration time interval’s selection for the luminescence ages using quartz and feldspar minerals; sediments collected from Sakarya, Turkey.” (2018), Radiation Measurements;120, 163-169.

A36. Polymeris, G. S., Şahiner, E., Kadioğlu, Y. K.,  Meriç, N. Properties of quartz TA–OSL signal with a peculiar decay shape for SAR TA–OSL applications. (2018), Radiation Measurements; 120, 176-180.

A35. Eren Şahiner , George Kitis, Vasilis Pagonis, Niyazi Meriç,  George S. Polymeris, “Tunnelling recombination in conventional, post-infrared and post-infrared multi-elevated temperature IRSL signals in microcline K-feldspar” , Journal of Luminescence, Volume 188, August 2017, Pages 13-25.

A34. Şahiner, E., Meriç, N., Polymeris, G. S. . “Thermally assisted OSL application for equivalent dose estimation; comparison of multiple equivalent dose values as well as saturation levels determined by luminescence and ESR techniques for a sedimentary sample collected from a fault gouge”, (2017) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 392,21-30.

A33. G.S. Polymeris, V. Giannoulatou, A. Kyriakidou, I.K. Sfampa, G. Theodorou, E. Şahiner, N. Meric, G. Kitis, K.M. Paraskevopoulos, “Bioactivity characterization of 45S5 bioglass using TL, OSL and EPR: Comparison with the case of 58S sol-gel bioactive glass”,  January (2017)  Materials Science & Engineering C, Volume 70 ,  Pages 673–680.

A32. Tanır, G., Güleç, Ö., Şahiner, E., Bölükdemir, M. H., Koç, K., Meriç, N., & Keleş,  Ş. K. “Direct Determination of Radiation Dose in Human Blood.”  (2016),  NeuroQuantology, Volume:  14(1). Page 28-35.

A31. Şule Kaya Keleş,  Niyazi Meriç,  George S. Polymeris, “Dose response on the 110 °C thermoluminescence peak of un-heated, synthetic Merck quartz”, July (2016), Physica B: Condensed Matter, Volume 493,  Pages 17–24. WOS:000377025700005

 A30. G. Kitis, G.S. Polymeris, E. Sahiner, N. Meric,  V. Pagonis, “Influence of the infrared stimulation on the optically stimulated luminescence in four K-feldspar samples”, Journal of Luminescence, August (2016), Volume 176, Pages 32–39. 

 A29. Niyazi Meriç,  Eren ŞahinerGeorgios S. Polymeris, “Thermally assisted OSL (TA-OSL) reproducibility in Al2O3:C and its implication on the corresponding thermoluminescence (TL) reproducibility”, Radiation Measurements  (2016),  Volume 90, Pages 269 – 273.                         

A28. G. Kitis, G.S. Polymeris, M. Prokic, N. Meric, V. Pagonis, “Prompt isothermal decay of thermoluminescence in MgB4O7:Dy,Na and LiB4O7:Cu,In dosimeters” Radiation Measurements,  January   (2016), Volume 84, Pages 15-25.

A27. Eren Şahiner, Niyazi Meriç , George S. Polymeris, “Impact of different mechanical pre-treatment to the EPR signals of human fingernails towards studying dose response and fading subjected to UV exposure or beta irradiation” Radiation Measurements, November  (2015), Volume 82, pages 40-46.

A26.Serdar ŞAHİN,  A. Güneş TANIR, Niyazi MERİÇ , Ercan AYDINKARAHALİLOĞLU. “Measurement of radiation dose with BeO dosimeters using optically stimulated luminescence technique in radiotherapy applications”. Applied Radiation and Isotopes, September (2015). Volume 103, pages 31-36.

A25. Georgios S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George Kitis. “Thermal assistance in TA – OSL signals of feldspar and polymineral samples; comparison with the case of pure quartz”. Radiation Measurements, October (2015) Volume 81, Pages 270-274.

A24. Niyazi Meriç, Eren Şahiner, Aytaç Baris, George S. Polymeris “Thermoluminescence Properties of Irradiated Commercial Color Pencils for Accidental Retrospective Dosimetry”  Applied Radiation and Isotopes, May (2015), Volume 99, pages 97-104.

A23. Niyazi Meriç, Ülkü Rabia Yüce, Eren S¸ahiner, Aristis Damianidis, George S. Polymeris “Dose response and fading studies on de-proteinated tooth enamel after de-convolution using the sum of general order kinetics and a component for tunnelling recombination” Radiation Measurements, October (2015) Volume 81, Pages 257-261.  

A22. Georgios S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George Kitis “Experimental features of natural thermally assisted OSL (NTA-OSL) signal in various quartz samples; preliminary results “ Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B  April (2015),  Volume 349, Pages 24-30.

A21. E. Şahiner, N. Meriç, G. S. Polymeris, “Assessing the impact of increasing temperature IR stimulation to the OSL signal of quartz”, Radiation Measurements, September (2014), Volume 68, Pages 14-22.

 • doi:10.1016/j.radmeas.2014.06.006 .   

A20. E. Şahiner, N. Meriç , “A trapezoid approach for the experimental total-to-peak efficiency curve used in the determination of true coincidence summing correction factors in a HPGe detector”,Radiation Physics and Chemistry March (2014), Volume 96, Pages 50–55.  

A19. M. Doğan, N. Meriç ,“650 nm laser stimulated dating from SIDE Antique Theatre, TURKEY”, Radiation Physics and Chemistry March (2014), Volume 96, Pages 60–68.                                       

A18. E. Şahiner, N. Meriç and S. Uygun,  “Luminescence (IRSL) dating of Yeni Rabat Church in Artvin, Turkey”, Radiation Physics and Chemistry  May (2013),  Volume 86,  PP 68–73. 

A17. E. Şahiner and  N. Meriç, “Infrared Stimulated Luminescence (IRSL) properties of natural aluminum corrosion“, Geochronometria September (2012), Volume 39, Number 3, 227-232.

 • doi:2478/s13386-012-0006-4.

A16. Ç. Güneş, N. Meriç, “Comparison of Sample Preparation Techniques Used in Luminescence Dating Methods”, Çankaya University Journal of Science and Engineering (2011), Volume 8, No. 1, PP. 15-25.

A15. M. Doğan, N. Meriç, Yusuf Kagan Kadioğlu, Refik Samet , “Gis Approach to Radioactive Contamination Around Seyitömer Thermic Powerhouse”, Journal of Science (2010), 21(2); pp 33-36.

A14. U. R. Yuce , N. Meriç, O. Atakol, F. Yaşar. “dose response of hydrazine- deproteinated tooth enamel under blue light stimulation”, Radiation Measurements (2010), 45(7); pp 797–800.  [Tübitak Project -T-BAG

 • doi: 1016/j.radmeas.2010.03.005

A13. N. Meriç, M. A. Atlıhan, M. Koşal, U. R. Yüce , A. Çınaroğlu. “Infrared Stimulated Luminescence and Thermoluminescence Dating of Archaeological Samples from Turkey”, Geochronometria (2009), 34 , pp 25-31. [Tübitak_Project-T-BAG-108T042].                               .            

 • doi:2478/v10003-009-0015-3 .

A12. N. Meriç, M. Koşal, M. A. Atlıhan, U. R. Yuce. “OSL properties of anthropological bone and tooth”, Radiation Physics and Chemistry (2008), Vol. 77 No: 6, pp. 685-689.                                ,

 • doi:1016/j.radphyschem.2008.01.006

A11. M. Atlıhan, N. Meriç, “Luminescence dating of a geological sample from Denizli – Turkey”, Applied Radiation and Isotopes (2008), Vol. 66 No: 1, pp. 69-74.                                                    .

 • doi:1016/j.apradiso.2007.07.020

A10. N. Meriç, “An Approach For Obtaining The Transmıtted Radiation Intensity Through A Scatterer”, Czechoslovak Journal of Physics (2005), Vol. 55 No: 8. 1025–1038 (Tübitak Projesi – TBAG–2032 (101T053)).

 • doi: 1007/s10582-005-0101-3.

A9. N. Meriç, U. R. Yuce, E. T. Ilgıt. “Radiation dose in balloon dacryocystoplasty: a study using rando phantoms and thermoluminescent dosimetry”, Diagnostic and Interventional Radiology (2005), Vol.11, pp.166 – 169.

A8. G. Tanır, N. Meriç, H. Aytekin, Ş. Okuducu. “A fitting procedure for palaeodose from old sandstone using IRSL”, Czechoslovak Journal of Physics (2004), Vol. 54 No:9, pp. 941–946.      .

 • doi: 1023/B:CJOP.0000042646.80840.f7.

A7. N. Meriç, “Calculation of Radiation dose to the lens of the eye using Monte carlo Simulation”, Applied Radiation and Isotopes (2001), Vol. 55 No: 4, pp. 557 – 560,

 • doi: 1016/S0969-8043(00)00395-X.

A6. K. E. Wilhelm, E. T. Ilgit, Dogan Bor, and N. Meric. “Radiation Dose in Fluoroscopically Guided Dacryocystoplasty • Dr Ilgit and colleagues respond“, Radiology (2001), Vol. 219 No: 2, pp. 577–578.

A5. E.T. Ilgıt, N. Meric, D. Bor, I. Öznur, Ö.Konus, S.Işık. “Lens of the Eye: Radiation Dose in Balloon Dacryocystoplasty”,  Radiology (2000), Vol. 217 No: 1, pp. 54–57.

A4. N. Meriç, D. Bor, N.Buget. “Determination of scatter fractions of some materials by experimental studies and Monte Carlo calculations“, Applied Radiation and Isotopes (1999), Vol. 52 No:2, pp. 161-167.

A3. H.Aktaş, N.Büget, A.K.Çifçi, N. Meriç, S. Sultansoy, Ö. Yavaş. “New Tool “Old” Nuclear Physics: FEL g-Nucleus Colliders”, Nuclear Instruments and methods in physics research section A. (1999), Vol.428 No:2–3, 271–275.

A2. N. Meriç, D. Bor, E.T. Ilgıt, İ.İ. Öznur, N. Büget. “Comparison of eye lens dose measurement techniques in imaging and interventions of the lacrimal drainage system“, Physica Medica (1998), Vol.14 No: 3 pp. 95–100.

A1. N. Meriç, D.Bor, N.Büget, M.Özkırlı. “The use of Monte Carlo for the determination of tissue-air-ratios in diagnostic energy range”, Physica Medica (1998), Vol.14 No:1, pp.3-8.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B8. Duygu YAVUZ,  Eren ŞAHİNER,  Engin AŞLAR,  Niyazi MERİÇ , “ Göğüs İncelemelerinde Farklı Tüp Voltajının Tüm Vücut Dozu ve Görüntü Kalitesine Etkisinin Termolüminesans Dozimetrelerle Değerlendirilmesi”, 30 Aralık 2021, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri dergisi

B7. Eren Şahiner, Mehmet Korhan Erturaç, Niyazi Meriç , “Termal-Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Tekniğiyle Milyon Yıl Mertebesindeki Jeolojik Örneklerin Tarihlendirilmesi: Gediz Taraçaları, Kula/Manisa” Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017) 489-506.     doi:10.25288/tjb.360609

B6. Mustafa Doğan, Eren Şahiner, Niyazi Meriç,  “An Experimental Study Related to Dose Scattering on the Routinely Used Minerals with Comparison of Grain Sizes and Disks Materials”,  Çankaya University Journal of Science and Engineering, Volume 13, No. 2 (2016) pp: 054-063

B5. M. Doğan, N. Meriç. “Adli Tıp Amaçlı Olarak Genç Toprak Örneklerinin Tarihlendirilmesinde Optik Uyarımlı Lüminesans Yönteminin Kullanılması”, Adli Bilimler Dergisi  (Turkish Journal of Forensic Sciences.)  Volume 11, No: 4, pp: 19-23.  2012. 

B4. N. Meriç, M. A. Atlıhan, M. Koşal. “Optik Uyarmalı Lüminesansın İnorganik Materyellerin Tarihlendirilmesinde Kullanımı” , Adli Bilimler Dergisi, Vol. 5, No: 3, Sayfa: 29 – 33, 2006.

B3. M. Özkırlı, D. Bor, N. Meriç, N. Büget, H. Bayhan. “Doz Kalibratörlerinin performans özelliklerinin karşılaştırılması.” Turkish journal of nuclear medicine, Vol. 4 Sayfa: 143, 1995.

B2. D. Bor, G.Buyan, N. Meriç. “Tanısal Radyolojide radyasyondan korunmada yeni kavramlar I.” Turkish Journal of Diagnostic and İnterventional Radiology, Vol. 2,No: 1, Sayfa: A5, March 1996.

B1. D. Bor, G.Buyan, N. Meriç. “Tanısal Radyolojide radyasyondan korunmada yeni kavramlar II.” Turkish Journal of Diagnostic and İnterventional Radiology, Vol. 2, No 2, Sayfa: A5, March 1996.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C64. Sumeyra CAN, Didem KARACETIN, Niyazi MERIC,  “A new monte carlo algorithm to simulate virtual source model on an elekta versahd linac”, medical physics in the baltic states 15 (2021), Proceedings of International Conference “Medical Physics 2021”4-6 November 2021, Kaunas, Lithuania

C63. Niyazi Meriç, Miray Başdoğan, Gaye Çakal, Engin Aşlar, Eren Şahiner, George S. Polymeris, “Gamma dose rate effects in luminescence signals of various dosimetric phosphors”, 19th International Conference on Solid State Dosimetry (SSD19), 15-20 September 2019, Hiroshima, Japan

C62. George S. Polymeris, George Kitis , Engin Aşlar , Eren Şahiner , Niyazi Meriç, “ Thermally assisted optically stimulated luminescence (TA – OSL) in BeO dosimeter; the role of thermal quenching”, 19th International Conference on Solid State Dosimetry (SSD19), 15-20 September 2019, Hiroshima, Japan

C61. Y.K. Kadioğlu, S. Geranmayeh, E. Aşlar, E. Şahiner, G.S. Polymeris, N. Meriç, “Comparison of luminescence properties of various porcelain-based items from Turkey towards their effective use in accidental retrospective dosimetry”, 19th International Conference on Solid State Dosimetry (SSD19), 15-20 September 2019, Hiroshima, Japan

C60. Engin Aşlar, George S. Polymeris,  Eren Şahiner, Y.K. Kadioğlu, Niyazi Meriç, “Thermoluminescence and optically stimulated luminescence properties of a BeO dosimeter with double main dosimetric glow peak structure”, 19th International Conference on Solid State Dosimetry (SSD19), 15-20 September 2019, Hiroshima, Japan

 C59. G.S. Polymeris, E. Şahiner, H. Gür, N. Meriç “Thermally assisted optically stimulated luminescence (TA – OSL) in BeO and MgO dosimeters; a comparative study” “5th Asia Pacific Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (APLED2018)” , pp 33,12-14 September 2018, Peking University, China

C58. H. Gür, E. Şahiner, G.S. Polymerıs, N. Meriç “Very deep traps (vdt) propertıes of varıous natural mınerals and usage on retrospectıve dosımetry researches” “5th Asia Pacific Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (APLED2018)”, pp 33, 12-14 September 2018, Peking University, China

C57. E. Şahiner, S. Şahin, F. Göksel, G. S. Polymeris , N. Meriç “Measurement of Radiation Dose with BeO OSL Dosimeters and Comparison with TPS in Electron Treatments of Radiotherapy Application” ,“5th Asia Pacific Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (APLED2018)” , pp 33, 12-14 September 2018, Peking University, China.

C56. N.Meriç “Optically Stimulated Luminescence and Thermoluminescence dating of archeological and geological samples” XI. International Conference on Nuclear Structure Properties (NSP2018), pp 33,12-14 September 2018. (çağrılı konuşmacı)

C55.  G.S. Polymeris, V. Angeli, E. Şahiner, G. Kitis, N. Meriç; “Component-resolved bleaching correlation between OSL and IRSL signals in various geological materials”, 15th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2017), 11-15 September 2017, Cape Town, South Africa.

C54. E. Şahiner, M.K. Erturaç, G.S. Polymeris, N. Meriç, “Combined pIR-MET-IRSL and pIR-IRSL dating of sediments collected from Sakarya, Turkey; methodological aspects and comparison with quartz OSL results”, 15th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2017), 11-15 September 2017, Cape Town, South Africa.

C53.  N. Meriç, E. Aşlar, E. Şahiner, Y.K. Kadioglu, G.S. Polymeris, “Fading studies on EPR signals of Durango apatite for various grain size fractions in the nano-scale; comparison with the corresponding luminescence results”, 15th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2017), 11-15 September 2017, Cape Town, South Africa.

C52. Y.K. Kadioğlu, G.S. Polymeris, N. Meriç, E. Şahiner , “SAR-TA-OSL dating application on samples of independent chronology with ages larger than 1Ma”, 15th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2017), 11-15 September 2017, Cape Town, South Africa.

C51. M.K. Erturaç, E. Şahiner, C. Zabcı, G.S. Polymeris, N. Meriç, C. İkiel, “Fluvial response to Black Sea level rise at Holocene: Luminescence geochronology of Sakarya River terraces”, 15th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2017), 11-15 September 2017, Cape Town, South Africa.

C50. Niyazi Meriç, Invited Speaker, “Dating studies at Ankara University”, 1st INTERNATIONAL UNDERGROUND RESOURCES AND ENERGY CONFERENCE, 6-8 October 2016, Bozok University , Yozgat,TURKEY

C49. E. Aslar, N. Meric, G. Kitis, G.S. Polymeris , “Thermal Quenching Study of the Luminescence Signal in BeO Dosimeter”,  10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), 5-7 September 2016, Çukurova University, Adana, TURKEY

C48. Ş. Kaya Keleş, N. Meriç, G.S. Polymeris, “Deconvolution of High Temperature TL Peaks of Merck Quartz Using Different Optical Filter Combinations and Comparison Dose Response Curves for Each TL Peaks and CW-OSL Components”, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), 5-7 September 2016, Çukurova University, Adana, TURKEY

C47. Niyazi Meriç, Fuat Sakuçoğlu, Eren Şahiner, Georgios S. Polymeris , “A comparative TL and OSL study on dosimetric properties of various commercial glass samples”, 18th International Conference on Solid State Dosimetry, 3–8 July 2016, Munich –  Germany.

C46. Eren Şahiner, Niyazi Meriç, Georgios S. Poylmeris, “Modification of Thermally assisted OSL SAR protocol by choosing the appropriate parameters for test dose and stimulation time”, 18th International Conference on Solid State Dosimetry, 3–8 July 2016, Munich – Germany.

C45. V. Giannoulatou, L. Malletzidou, S. Dimitriadis, B. Angeli, T.T. Zorba, N. Meriç, E. Şahiner, K. Chrissafis, G. Kitis, K.M. Paraskevopoulos, G.S. Polymeris. “Towards dating portable paintings using colour pigments; preliminary luminescence measurements and study of the influence of heat to their optical properties.” 41st  International Symposium on Archaeometry (ISA 2016), May 15 – 21, 2016, Kalamata, Greece.

C44. Eren Şahiner, George Polymeris, Niyazi Meriç, Tamer Duman. “Comparison of luminescence (TL, IRSL and OSL) dating results from selected archeological various ceramic materials obtained from fault trench from Aegean Anatolia region.” 41st  International Symposium on Archaeometry (ISA 2016), May 15 – 21, 2016, Kalamata, Greece.

C43. Lahcen Bejjit, Mohamed El Amraoui, Mustapha Haddad, Raja Belaabed, Georgios S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, Valeria Giannoulatou, Abdelilah Dekayir, Lorenza Ilia-Manfredi, Mohamed Rouai. “Spectroscopic characterization and TL dating of ancient ceramics from Morocco.” 41st  International Symposium on Archaeometry (ISA 2016), May 15 – 21, 2016, Kalamata, Greece.

C42. Salam Khrissi, Mustapha Haddad, Lahcen Bejjit, Saadia Ait Lyazidi, Mohamed El Amraoui, Christophe Falguères, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, Georgios S. Polymeris, Valeria Giannoulatou. “Spectroscopic and TL characterization of Moroccan marbles.” 41st  International Symposium on Archaeometry (ISA 2016), May 15 – 21, 2016, Kalamata, Greece.

C41. Niyazi Meriç, Invited Speaker, “Education and Training in the Nuclear Field”, IPCAP 2016, International Physics Conference at the Anatolian Peak, Erzurum / Turkiye, February 25-27, 2016.

C40. Niyazi Meriç, Eren Şahiner, George S. Polymeris; “Thermoluminescence (TL) reproducibility after thermally assisted OSL (TA-OSL) measurements in Al2O3:C”; LUMDETR 2015, 9th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation; Tartu / Estonia , September 20-25, 2015.

C39. Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George Kitis, George S. Polymeris; “Preliminary results on De-Convolution Analysis of Post IR-IRSL signals applied to various K-feldspars using tunnelling recombination components”; LUMDETR 2015, 9th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation; Tartu / Estonia , September 20-25, 2015.

C38. George S. Polymeris, Niyazi Meriç, Eren Şahiner, George Kitis; “Thermally assisted OSL (TA-OSL) from Very Deep Traps (VDT); an overview “; LUMDETR 2015, 9th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation; Tartu / Estonia , September 20-25, 2015.

C37. Niyazi MERİÇ, Merve Gundogmus, Şule Kaya-Keleş, George S. Polymeris; “Luminescence Dosimetric Properties of borate minerals; the cases of ulexite and colemanite”; Lumidoz 9: The 9th international conference on luminescence and ESR dosimetry, Antalya / Turkey – September 2-4, 2015.

C36. George S. Polymeris, Niyazi Meriç, Eren Şahiner; “Stimulating Very Deep Traps (VDT) of Various Phosphors Using Thermally Assisted OSL (TA-OSL); Current Results”; Lumidoz 9: The 9th international conference on luminescence and ESR dosimetry, Antalya / Turkey – September 2-4, 2015.

C35. Şule Kaya-Keleş, Niyazi Meriç, George S. Polymeris; “Dose response curves of synthetic merck quartz; towards a supralinearity study” Lumidoz 9: The 9th international conference on luminescence and ESR dosimetry, Antalya / Turkey – September 2-4, 2015.

C34. George S. POLYMERİS, Niyazi Meriç, Eren Şahiner, George Kitis; “Thermally assisted OSL (TA-OSL) from Very Deep Traps (VDT); an overview” International Conference on Luminescence and its Applications (ICLA-2015)” Bangalore-India, 9-12  February 2015.

C33. Niyazi MERİÇ, Eren ŞAHİNER, Aytaç BARIŞ, George S. POLYMERİS; “Accidental retrospective dosimetry using the 270 °c thermoluminescence peak in color pencils” The German LED conference on Luminescence and ESR dating; Rauischholzhausen / Gießen / Germany; 14 -16. November 2014.

C32. Eren ŞAHİNER, Niyazi MERİÇ, Engin AŞLAR, George S. POLYMERIS ; “Preliminary results towards the de-convolution analysis of thermally assisted optically stimulated luminescence (ta-osl) in natural quartz” The German LED conference on Luminescence and ESR dating; Rauischholzhausen / Gießen / Germany; 14 -16. November 2014.

C31. George S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç;” Thermally assisted OSL (TA-OSL) from Very Deep Traps” The German LED conference on Luminescence and ESR dating; Rauischholzhausen / Gießen / Germany; 14 -16. November 2014.

C30. V. Giannoulatou, A. Kyriakidou, I.K. Sfamba, G. Theodorou, G. Kitis, K.M. Paraskevopoulos, E. Şahiner, N. Meriç, G.S. Polymeris. “Bioactivity characterization of 45S5 bioactive material by applying luminescence; comparison with the case of 58S bioactive glass”. 26th Symposium and Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 26), Barcelona, Spain , 06–08. November 2014.

C29. Niyazi Meriç, Ülkü Rabia Yüce, Aristis Damianidis, George S. Polymeris. “Dose response of hydrazine de-proteinated tooth enamel after de-convolution using the sum of general order kinetics and a component for tunnelling recombination”, 14th International Conference on  Luminescence and Electron Spin  Resonance Dating (LED 2014) Montreal, Quebec, Canada, July 7-11, 2014.

C28. Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George S. Polymeris.“Comparison of several, independent equivalent dose values determined by luminescence and esr techniques for geological dating studies using sedimentary volcanic quartz and polymineral samples”, 14th International Conference on  Luminescence and Electron Spin  Resonance Dating (LED 2014) Montreal, Quebec, Canada, July 7-11, 2014. 

C27. George S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George Kitis. ”Experimental features of natural thermally assisted OSL (NTA-OSL) signal in both quartz and polymineral samples; preliminary results”, 14th International Conference on  Luminescence and Electron Spin  Resonance Dating (LED 2014) Montreal, Quebec, Canada, July 7-11, 2014.

C26. Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George S. Polymeris; “An alternative approach for the experimental total-to-peak (TTP) efficiency curve used in the calculation of true coincidence correction factors in a HPGe detector ”, Nuba Conference Series-1: Nuclear Physics and Astrophysics, Adrasan-Antalya/Turkey – September 15-21, 2014.

C25. George S. Polymeris, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, “Luminescence detectors for setting bounds on dark matter particle characteristics”, Nuba Conference Series-1: Nuclear Physics and Astrophysics, Adrasan-Antalya/Turkey – September 15-21, 2014.

C24. M. Altay Atlıhan, Niyazi Meriç, Eren Şahiner; “Stratonikeia’daki Erikli Bazikilası’ndan Alınan Numunenin Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirilmesi”, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Tataristan,  3-4 Eylül 2014.

C23. Niyazi Meriç, Eren Şahiner, Aytaç Barış,George S. Polymeris; “Luminescence properties of irradiated commercial colour pencils for retrospective radiation dosimetry”, International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C22. Engin Aşlar, Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George S. Polymeris, George Kitis,  “De-convolution analysis of natural thermally assisted osl signal from quartz” , International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C21. Ayşe Güneş Tanır, Özge Güleç, Eren Şahiner, Mustafa Hicabi Bölükdemir, Kemal Koç, Niyazi Meriç, Şule Kaya Keleş; “Direct determination of radiation dose in human blood” , International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C20. Sanaz Hendi, George S. Polymeris, Şule Kaya Keleş, Eren Şahiner, Niyazi Meriç; “Neutron dose measurements in mixed gamma-neutron field using TLD-600 and TLD-700”, International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C19. Şule Kaya-Keleş, George S. Polymeris, Niyazi Meriç; “Dose response correlation between TL peaks at high temperatures and component resolved OSL signals of quartz samples”, International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C18. G. S. Polymeris, E. Şahiner, N. Meriç, G. Kitis, E. Theodosoglou, A. Koroneos, K.M. Paraskevopoulos; “Correlation of k-feldspar structural state characteristics and luminescence features” , International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C17. G. S. Polymerıs,M.Ö. Daş, Ş. Kaya Keleş,  E. Şahiner, N. Meriç, V. Gıannoulatou, A. Kyrıakıdou, I.K. Sfampa, G. Theodorou, O.M. Goudourı,G. Kitis, K.M. Paraskevopoulos; “Bioactivity characterization of 45s5 bioactive material using TL/OSL and EPR”, International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C16. Eren Şahiner, Niyazi Meriç, George S. Polymeris; “Multiple equivalent dose estimations using OSL, IRSL and ESR with emphasis on the IRSL at elevated temperatures and the thermally assisted OSL signal from very deep traps” , International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C15. M. A. Atlıhan, N. Meriç; “Farklı yöntemlerle tespit edilen yıllık doz değerlerinin tarihlendirmeye etkisi” , International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C14. Mustafa Doğan, Niyazi Meriç, Eren Şahiner, H.Gökhan İlk; “ELSEC- 9010 OSL cihazı için yeni donanım ve yazılım arabirimlerinin geliştirilmesi” , International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8) , Ankara, August 27 – 29, 2014.

C13. N. Meriç , Ulku Rabia Yuce, Orhan Atakol, Fusun Yasar. “Investigation on OSL sensitivity of hydrazine deproteinated tooth enamel” APLED-2, PRL, Ahmedabad-India 12-15 Novamber 2009.

C12. N. Meriç, Ü. R. Yüce, O. Atakol, F. Yaşar. “osl analysıs of deproteınated tooth enamel” UK luminescence and ESR meeting, Royal Holloway, University of London, England, 25 – 29 Ağustos 2009.

C11. N. Meriç. “Optically stimulated luminescence properties of anthropological samples”, 12th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED 2008), Peking University, China, 18 – 22 Eylül 2008.

C10. M. Doğan, N. Meriç, Y. K. Kadıoğlu. “ GIS Application in the Definition of Radiation and Heavy Metal Pollution in the vicinity of Seyitömer Thermic Powerhouse” , The Fifth Eurasian Conference Nuclear Science and its Application , Ankara – Turkey, 14 – 17 October 2008.

C9. N. Meriç. “The Transmitted Radiation intensity Through a Scatterer”, The Fourth Eurasian Conference Nuclear Science and its Application , October, Baku, Azerbaijan, 31 – 3 November 2006.

C8. M. A. Atlıhan, M. Koşal, N. Meriç. ‘’The Determination of Equivalent Dose And Annual Dose in Geologıcal Samples’’, The Fourth Eurasian Conference Nuclear Science and its Application, Baku, Azerbaijan, October 31 – 3 November 2006.

C7. M. Koşal, M.A. Atlıhan, N. Meriç. ‘’The Determınation of Equivalent Dose And Annual Dose in Archaeological Sherds’’, The Fourth Eurasian Conference Nuclear Science and its Application, Baku, Azerbaijan, October 31 – 3 November 2006.

C6. Ü.R.Yüce, N. Meriç. “Application of Monte Carlo Calculations to The Dose Measurements”, The Fourth Eurasian Conference Nuclear Science and its Application , Baku, Azerbaijan, October 31 – 3 November 2006.

C5. N. Meriç, M. Koşal, M. A.Atlıhan. ‘’The Determination of Annual Dose Through Low Level Alpha Counter’’, The Fourth Eurasian Conference Nuclear Science and its Application, Baku, Azerbaijan, October 31 – 3 November 2006.

C4. M. Sahin, N. Meriç, M. Babadaş, S.Görgün. “Patient, personal and environment dose evaluations with intraoral radiography”.7th Congress of the Balkan Stomatological Society. Kuşadası, TURKEY, March 28-30 2002.

C3. S.Okuducu, N. Meriç, H.Aytekin and G.Tanır. “An application of fitting procedures for old sediment samples to be dated” 10th international conference on luminescence and electron spin resonance dating” LED 2002; Reno, Nevada, June 24-28, 2002. 

C2. N. Meriç, H. Aytekin, Ş. Okuyucu and G. Tanır. “Dating of sandstones by use of IR Luminescence”, Firs Hellenic – Turkish international physics conference, Bodrum-Turkey and Kos-Greece, 10-15 Septenber 2001.

C1. E.T.Ilgıt, N. Meriç, D.Bor, O.L.konus, S.Işık. “Radiation dose to the lens of the eye during balloon dacryocystoplasty”. Europen congress of radiology. Vienna, March 1999.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D19. E. Şahiner, M. K.Erturaç ve N. Meriç “Karasal çökellerde lüminesans tarihlendirmenin esasları ve ileri uygulama teknikleri: uygulamalardan çıkarılan dersler” Sedimantoloji Çalışma Grubu 2018 Çalıştayı, 6-9 Eylül 2018, Sakarya

 D18. N.Meriç, M.Doğan, E.Şahiner, U.Yargıçoğlu, H. Külekçi, H.G.İlk. ” ELSEC 9010 OSL Sisteminde Kullanılan Yazılımın Güncellenmesi ve Geliştirilmesi” Eylül 2012, LUMIDOZ VI- Çeşme

D17. E.Şahiner, M.Doğan, N.Meriç.”Artvin Yeni Rabat Kilisesinden Alınan Örneklerin Lüminesans Yöntemler Kullanılarak Tarihlendirilmesi” Eylül 2012, LUMIDOZ VI- Çeşme

D16. M.Doğan, E.Şahiner, N.Meriç.”Puls Uyarmalı Luminesans Okuma Başlığı Tasarımı” Eylül 2012, LUMIDOZ VI- Çeşme

D15. M. A. Atlihan, E. Şahiner, N. Meriç. “OSL Tarihlendirme Çalışmalarında Kullanılan Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Eşdeğer Doza Etkisi” Eylül 2012, LUMIDOZ VI- Çeşme

D14. Ü.R. Yüce, N. Meriç. “Diş ve Kemik Örneklerinin Lüminesans Tekniklerde Geriye Dönük (Retrospektif) Dozimetre Olarak Kullanımının Geliştirilmesi ” Eylül 2010, LUMIDOZ IV- Gaziantep.

D13. E. Şahiner, M.Doğan, N.Meriç. “Doğada Oksitlenmiş Bazı Metallerin Lüminesans Özellikleri” LUMIDOZ III Kongresi, Bodrum, 28-30 Eylül 2009.

D12. Karagöz, Ç. Güneş, N.Meriç. “Eleme İşleminin TL ve OSL Sinyallerine Etkisi”  LUMIDOZ III Kongresi, Bodrum, 28-30 Eylül 2009.

D11. Ç. Güneş, A.Karagöz, N.Meriç. “Lüminesans Teknikler Kullanılarak Yapılan Tarihlendirme Çalışmalarında Farklı Numune Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması”  LUMIDOZ III Kongresi, Bodrum, 28-30 Eylül 2009.

D10. G. Özpek, N.Meriç. “Mardin Sıhhi Emir Hamamı’nın Tarihlendirilmesi” LUMIDOZ III Kongresi, Bodrum, 28-30 Eylül 2009.

D9. M.Koşal, N.Meriç.“Mardin’deki Bazı Tarihi Yapılardan Alınan Örneklerin Lüminesans Yöntemlerle Yaş Tayini” LUMIDOZ III Kongresi, Bodrum, 28-30 Eylül 2009.

D8. M.Doğan, N.Meriç.“Termik Santral Çevresinde Aktivite Dağılımı” Lümidoz III Kongresi, Bodrum, 28-30 Eylül 2009.

D7. Ü. R. Yüce, N. Meriç, “Balloon Dacryoplasty: Göz merceği ve tiroid dozunun deneysel ve teorik hesabı” IX Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İZMİR, 14–16 Eylül 2005.

D6. M. Gülay, Ö. Çiftci, N. Meriç. “TLD-100 Dozimetrilerinin Farklı Kaynak, Enerji ve Doza Olan Tepkileri ile Çevre Dozunun Belirlenmesinde Kullanılması”. VIII Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul,2001.

D5. H. Şen, N. Meriç, Ü.R. Yüce. “Bir Feldspat Numunenin OSL Cihazında Okuma Zamanının Belirlenmesi”. VIII Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul,2001.

 D4. N. Meriç, D. Bor. “Deneysel ve Monte Carlo yöntemi ile Bazı Maddelerin Saçılma kesrinin Hesaplanması.” II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, 1998.

D3. M. Özkırlı, N. Meriç, D. Bor. “Medical Radyolojide Film Seçimi. II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, 1998.

 D2. N. Meriç, D. Bor, M. Özkırlı, N. Büget, H. Bayhan. “Nukleer Tıp Bolumlerinde doz dağılımının saptanması.” 8. Ulusal Nükleer. Tıp Kongresi, İstanbul, 1994.

D1. M. Özkırlı, D. Bor, N. Meriç, N. Büget, H. Bayhan. “Doz kalipratörlerinin performans özelliklerinin karşılaştırılması”. 8. Ulusal Nükleer. Tıp Kongresi, İstanbul, 1994.

E. Kitaplar veya kitaplarda bölümler :

E1. Radyasyon ve Radyasyondan korunma fiziği Çeviri Kurulu üyesi, James E. Martin, Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü Prof. Dr. A. Güneş Tanır, Doç. Dr. Mustafa Hicabi Bölükdemir, Yard. Doç. Dr. Kemal Koç.

F. Çağrılı Konuşmalar ve Diğer Faaliyetler:

F25. Niyazi Meriç “Optically Stimulated Luminescence and Thermoluminescence dating of archeological and geological samples” XI. International Conference on Nuclear Structure Properties (NSP2018), pp 33,12-14 September 2018,  Çağrılı konuşmacı.

F24. Niyazi Meriç, Enerji Güvenliği Çalıştayı “Türkiye Nükleer Güç Programı 2030”, İstanbul Güvenlik Konferansı, İstanbul, 3-5 Aralık 2015, Çağrılı Konuşmacı.

F23. Niyazi Meriç, “Toplu Gömülerde Tarihlendirme”, Kosova – Türkiye Adli Bilimler Günleri, Prizren – Kosova, 12 – 14 Ağustos 2014, Çağrılı Konuşmacı.

F22. Eren Şahiner, Niyazi Meriç. “Adli Dozimetri”, Kosova – Türkiye Adli Bilimler Günleri, Prizren –  Kosova, 12 – 14 Ağustos 2014.

F21. G. S. Polymeris, N. Meriç, ” Nuclear Forensics; a summary with special focus on the perspective of trapped charge dosimetry methods” , 11. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler kongresi,  23-25 Ekim 2014,  Bayburt.

F20. N. Meriç,” Toplu Gömülerde Tarihlendirme” 2. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (f2k) Kongresi, 20-21 EYLÜL 2014, ANKARA, Çağrılı Konuşmacı.

F19. N. Meriç, “Toplu Mezarların Tarihlendirilmesi”, Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, 8-11 Mayıs 2014,  Marmaris, Çağrılı Konuşmacı.

F18. N. Meriç. “Tarihlendirme”, Eylül 2012, LUMIDOZ VI- Çeşme, Çağrılı Konuşmacı.

F17 N. Meriç.“Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirme ”30 Nisan 2010 Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Panalist ve Çağrılı Konuşmacı.

F16. N. Meriç. “Antropolojik ve Arkeolojik Materyalde Lüminesans Yöntemle Tarihlendirme” 2 Mart 2010 Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. Panalist ve Çağrılı Konuşmacı.

F15. N. Meriç. “Arkeolojik Alanlarda Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirme”. 6 Kasım 2009 Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Panalist ve Çağrılı Konuşmacı.

F14. N. Meriç. “Bir maddeyi geçen radyasyonun şiddetindeki azalma” LUMIDOZ I Toplantısı, Ankara – ODTÜ Fizik Bölümü, 10-12 Eylül 2007, Çağrılı konuşmacı.

F13. N. Meriç. “OSL (Optik Uyarmalı Lüminesans) Yöntemi ile tarihlendirme” V. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, SAMSUN, 08 – 10 Eylül 2006. çağrılı konuşmacı ve panelist.

F12. N. Meriç. “Topraktan Yapılmış Arkeolojik Buluntuların ve İskeletlerin OSL (Optik Uyarmalı Luminesans) Yöntemi İle Tarihlendirilmesi” III. Kapadokya Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Antropoloji), 17-19 Kasım 2006, Avanos, çağrılı konuşmacı.

F11. N. Meriç. “Nükleer Silahlar ve Tehditin Değerlendirmesi” Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar (NBC) Sempozyumu, Çorlu, Mayıs, 2005. çağrılı konuşmacı.

F10. N.Meriç, “The Role of Computer-Based Educational Laboratories in Nuclear Engineering University Programmes”, National Research Nuclear University “MEPhI” , 17-19 March 2015 , Moscow. Russian Federation.

F9. N. Meriç, Ulusal ve Uluslararası Boyutları ile Doktora Eğitimi Çalıştayı, Davetli, 20-21 Mayıs 2014, İstanbul

F8. N. Meriç, “the 4th International Conference on Superconductivity and Magnetism”  (ICSM2014), invited, April 27th, 2014 Antalya – Turkey.

F7. N. Meriç. “Nuclear Energy Development Summit 2013”,  invited,  Eastern Europe, Turkey and Middle East 21 – 22 November 2013, Istanbul – Turkey.

F6. N. Meriç. “7th Asian Conference on Applied Superconductivity and Cryogenics (ACASC2013)”, invited, 23 Ekim 2013, Nevşehir – Turkey, 2013.

F5. N. Meriç. Third International Scientific conference, computer science, istanbul, Turkey, 12 – 15 October 2006; section 3, Session 1, Chairman.

F4. N. Meriç. The Fourth Eurasian Conference Nuclear Science and its Application , October 31 – 3 November 2006, Baku, Azerbaijan, Aplication of Nuclear Technologies in Industry, Medicine And Agriculture, Session 1, Chairman.

F3. the ABDUS SALAM INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS (2008)
Workshop on Nuclear Reaction Data for Advanced Reactor Technologies

F2. the ABDUS SALAM INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS (2006) Nuclear Structure and Decay Data: Theory and Evaluation.

 F1. the ABDUS SALAM INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS  (2003); College on Medical Physics.

G. Düzenlenen Ulusal / Uluslararası Etkinlikler

G10. II. International Nuclear Summer school, ( Kyiv/Chornobyl NPP/Rivne NPP ) UKRAINE.  Coordinator and Chairman of the Organizing Committee , 1-7 July 2019, Kiev, Ukraine.   http://nukbilimler.ankara.edu.tr/events/ii-uluslararasi-nukleer-yaz-okulu/ ; http://meetings-nbe.ankara.edu.tr

G9. International Nuclear Summer school, Coordinator and Chairman of the Organizing Committee , 13-21 July 2018, Odessa and Zaporizhzhya, Ukraine.  http://nukbilimler.ankara.edu.tr/2018-uluslararasi-nukleer-yaz-okulu/;  http://meetings-nbe.ankara.edu.tr

G8. Turkey-Ukraine Nuclear Education Cooperation Workshop, Koordinatör ve Düzenleme Kurulu Başkanı, 20-21 Şubat 2017, Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü, 100. Yıl salonu. http://meetings-nbe.ankara.edu.tr

G7. Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Kış Seminerleri, Ilgaz, TÜBİTAK Projesi, 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, Koordinatör ve Düzenleme Kurulu Başkanı, 4-11 Şubat 2016.

G6. Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Yaz Okulu, Manavgat, TÜBİTAK Projesi, 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, Koordinatör ve Düzenleme Kurulu Başkanı, 9-16 Haziran 2015.

G5. International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 8), Ankara Üniversitesi, August 27 – 29, 2014, Düzenleme Kurulu Başkanı, Destekler: TÜBİTAK, 2223 – B-Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, TAEK.

G4. Nükleer Adli Bilimler Yaz Okulu, Manavgat, TÜBİTAK Projesi, 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, Koordinatör ve Düzenleme Kurulu Başkanı, 7-14 Eylül 2014.

G3. Uygulamalı Dozimetri ve Tarihlendirme (Lüminesans & ESR) Yaz Okulu, Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü. TUBITAK Projesi, 2217 Lisansüstü yaz okulu ve benzeri diğer etkinlikleri destekleme programı, Koordinatör ve Düzenleme Kurulu Başkanı, 26-31 Ağustos 2013

G2. Radyasyon ve Nükleer Enerji Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, 9 Kasım 2013, Ankara Üniversitesi, Tandoğan Kampüsü.

G1. LUMIDOZ I, Lüminesans Dozimetri: Termal/Optik Uyarmalı Lüminesans ve Uygulamaları, 10-12 Eylül 2007, ODTÜ Fizik Bölümü Cavit Erginsoy Seminer Salonu, Yerel Düzenleme Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Enver Bulur (ODTÜ), Prof. Dr. Güneş Tanır (G.Ü.), Y. Doç. Dr. Niyazi Meriç (A.Ü.), Prof. Dr. Haluk Utku (H.Ü.), Araş. Gör. Z. Deniz Eygi (ODTÜ), Araş. Gör. M.H. Bölükdemir (G.Ü.), İhsan Soytemiz (MDS A.Ş.). 

İ. Burslar

İ1. Şangay Jiao Tong Üniversitesi, Çin (2011). Yurt Dısı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (12 ay) / TUBITAK. 

H. Hazırlanan Bilimsel Raporlar

H11. OSL yaş tayini çalışması, Kütahya bölgesinden alınan sediman örnekler, 2015. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği.

H10. TL ve OSL yaş tayini çalışması, Eskişehir bölgesinden alınan sediman ve Muğla bölgesinden alınan seramik örnekler, 2015. Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.

H9. TL ve OSL yaş tayini çalışması, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki fay hatlarından alınan örnekler, 2012-2015. MTA Genel Müdürlüğü.

H8. TL yaş tayini çalışması, Tarihi eser tescili, Fatsa bölgesinden alınan çanak-çömlek örnekleri, 2014. Altıntepe Madencilik.

H7. OSL yaş tayini çalışması, Van Gölünden alınan sediman örnekler, 2013- 2014. İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.

H6. OSL yaş tayini çalışması, Eskişehir’deki akarsu havzalarından alınan sediman örnekleri, 2013. Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.

H5. OSL yaş tayini çalışması, İstanbul’un farklı bölgelerden alınan akarsu sediman örnekleri, 2012. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı.

H4. TL ve OSL yaş tayini çalışması, Artvin Yeni Rabat Kilisesi’nin sediman ve seramik örnekleri, 2011. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı.

H3. OSL yaş tayini çalışması, Isparta Gölcük volkanizmasından alınan sediman örnekleri,  2010. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı.

H2. OSL yaş tayini çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi, bilimsel araştırma projeleri, 2008

H1. Mardin ili, Nusaybin ilçesi, koru köyünde bulunan kayalara oyulmuş mezarlardan alınan çanak-çömlek  parçalarına ait laboratuvar çalışması, 2007. Türk Tarih Kurumu.

J. Bilimsel Dergiler

 1. Journal of Nuclear Sciences (Founding Editor)